Wednesday, March 8

3

خیلی دلم می خواست الانه اینجا بودی
نا یه مشت محکم می کوبیدم پا اون چشات
تا حالت جا بیاد
□ □ □
نه
اینجا بودی میپریدم تو بغلتو
با اشکام بهت می فهموندم
چقدر دلم برات تنگ شده بود
آره این کارو می کردم